Analys av Heby kommuns framtida ekonomi baserad på kommunens Prognos 2011 och Kommunplan 2012Sammanfattning


Kommunplan 2012 för Heby kommun (http://www.heby.se/index.php3?use=publisher&id=4906),

beskriver idéer om Heby kommuns framtida utveckling med ett antal scenarier med olika befolkningstillväxt. I kommunplanen redovisas prognoser för hur åldersfördelningen i befolkningen antas förändras fram till år 2030. Tyvärr görs, eller redovisas, ingen konsekvensanalys av de olika scenarierna.


Några enkla beräkningar baserade enbart på de av kommunen redovisade prognoserna visar att inget av scenarierna ger en livskraftig kommun efter år 2020.

I stället kommer kommunen att få ett galopperande underskott som kan närma sig

100 millioner kr år 2030 i det dystraste alternativet.   


Med en starkt åldrande befolkning och utebliven befolkningstillväxt kommer Heby kommun inte att kunna klara sin ekonomi under de årtionden som följer om inte kommunen radikalt ändrar färdriktning.

För att Heby skall kunna fortleva som självständig kommun måste drastiskt nytänkande till och kraftfulla politiska beslut fattas.


Nödvändiga åtgärder för att vända den negativa trenden måste till omedelbart, inte under nästa mandatperiod, för då är det sannolikt för sent.


Nödvändiga åtgärder inkluderar bostadsbyggande för att öka befolkningen i kommunen med minst 2000 personer fram till år 2030 samt kraftfulla omstruktureringar i kommunen. 


Författaren vill med denna analys belysa kommunens allvarliga situation och även visa en möjlig väg framåt som kan rädda kommunen från ekonomisk kollaps. Resonemang och analyser gäller åren fram till 2030, men det är viktigt att inse att det kommer en tid efter år 2030 och den tiden kan mycket väl bli den då Heby kommun kommer att kunna blomstra om nödvändiga åtgärder verkställs i tid.


Heby kommun har alla förutsättningar för att vända den negativa spiralen men för det krävs beslutsamhet, politiskt samarbete och handlingskraft.

Dessa nödvändigheter saknas idag i kommunen.


Klicka här för den fullständiga analysenPol_inbjudan.html