Mats Bergström

och Uppsala Kammarsolister

i Vittinge Kyrka den 22 februari 2015