Kulturstipendium till Vittinge Byalag

 

I samband med 1:a maj-firandet i Heby utdelades Heby Socialdemokraters årliga kulturstipendium till Vittinge Byalag för deras stora ideella insatser att rusta och modernisera Vittingeparken.

Heby Socialdemokraters Carina Schön och Olof Nilsson överräcker stipendiet med diplom till Vittinge Byalags ordförande och byåldersman Kurt Rickard Lindgren

Kurt Rickard Lindgren framför byalagets stora tack och uppskattning och framhåller de många stora individuella insatser som har möjliggjort den fina Vittingparkens rustning.