Bilder från Nationaldagsfirandet 2013 i Vittingeparken

Parkorkestern spelade underhållande musik

Byåldersman Kurt Rickard Lindgren välkomsttalade och presenterade dagens program.

Läs mer om docent Harald Agrell i UNT´s artikel:
http://www.unt.se/inc/print/geolog-med-kansla-for-naturen-1713728-default.aspx
http://www.unt.se/inc/print/geolog-med-kansla-for-naturen-1713728-default.aspxhttp://www.unt.se/inc/print/geolog-med-kansla-for-naturen-1713728-default.aspxhttp://www.unt.se/inc/print/geolog-med-kansla-for-naturen-1713728-default.aspxhttp://www.unt.se/inc/print/geolog-med-kansla-for-naturen-1713728-default.aspxshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2

Harald Agrell tackades av Byåldersman Kurt Rickard Lindgren och förärades med Vittinge Byalags diplom.

Cari Hildebrand ledde Vittinge kyrkokör i Sveriges nationalsång och i flera av våra vackra sommarsånger.

Göran Sahlin hedrades med en speciell gåva som tack för hans stora bidrag till Vittingparkens upprustning.

Görans bidrag blev en start på rustningen av dansbanan och gav inspiration för många att ställa upp för vår Vittingepark.

Kyrkokören passade på att låta sig fotas i det vackra sommarvädret.